GOED DOEL 24/03/2019

 

De tweedehandsbeurs is er ook voor goede doelen!
Op de vorige editie werd er een rondhaling gedaan en deze werd vandaag overhandigt aan het dierenasiel te Sint-Truiden.
 
(dit gaat hem over een afgesloten spaarpot die samen met de voorzitter van het dierenasiel werd opgengemaakt en geteld)
 
Het mooie bedrag van 300 euro werd met veel dank aangenomen!
 
op de volgende editie van 10+11 november zal er opnieuw 1 of meerdere goede doelen worden gesteund!

GOED DOEL 24/11/2013 : VZW INTESA

 

VZW Intesa is een gehandicaptencentrum te Hoepertingen Borgloon.

Met een team van 170 medewerkers bieden we zorg aan meer dan 250 volwassen personen met een mentale en/of fysieke beperking. We zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

Onze organisatie telt 14 vestigingen, verspreid over Zuid- en Midden-Limburg, waar onze cliënten permanent of deeltijds verblijven:

- in onze woonhuizen (permanent verblijf) ligt de nadruk op geborgenheid en warmte

- in onze dagcentra (deeltijds verblijf) staat alles in het teken van een aangepaste dagbesteding

 

Daarnaast biedt Intesa ook zorg aan huis.  

 

GOED DOEL 17/03/2013: Eline Knaepen

 

 

 

Het 5 jarige meisje werd zoals iedereen zijn kind gezond geboren na een goede zwangerschap, maar na een tijdje begonnen de ouders zich vragen te stellen ivm het gedrag van het kind alsook de eetgewoonten en de blijvende reflux terwijl het kind toch aankwam.

Maar zoals meerdere mensen meemaken zei de dokter in eerste instantie dat er niets aan de hand was, maar de ouders gingen er verder mee en na (zeer) vele onderzoeken begonnen een een aantal dingen aan het licht te komen, na veel gezeur van de ouders werd er toch een bloedonderzoek gedaan en daar kwam de zeldzame zieke aan het licht.

Het Angelman syndroom heeft niets met de genen te maken maar met de chromosoom,Eline heeft bijvoorbeeld 2x het mama chromosoom en daardoor komt het Angelman syndroom.

Dit houdt in dat Eline verstandelijk niet ouder kan worden dan 3 jaar, ze kan wel een hoge leeftijd halen maar het verstand volgt niet mee in de groei, ook zijn er nog andere moeilijkheden bijvoorbeeld met het stappen,praten en dergelijke.

Intussen is de VZW angelmansyndroom opgericht zoals hier onderaan staat, maar alle hulp en steun blijft welkom aangezien de overheid nog altijd niets onderneemt!

GOED DOEL 25/11/2012: Sint Vincentius afdeling Heers

 

Sint Vincentius  

De vereniging is gedragen door vrijwilligers.

Het doel is: in onze samenleving oog hebben voor de armen en de maatschappelijk zwakkeren of kwetsbare in onze onmiddellijke omgeving.

Personen en gezinnen in nood worden gemeld en worden opgespoord.

Hun toestand wordt discreet besproken en dan wordt de hulp doeltreffend georganiseerd.

De hulpverlening kan ook in samenwerking met het OCMW, en andere instanties.

De tussenkomsten zijn meestal zeer dringend in ernstige situaties: zo kunnen deze personen dan rekenen op onze hulp tot er voldoende steun is van andere officiële organismen.

Sint Vincentius Heers werkt samen met Sint Vincentius Borgloon –Wellen voor de bedeling van voedselpakketten. Dat voedsel komt van de voedselbank en wordt ook aangevuld met eigen aankopen of giften. Sint Vincentius werkt echt met giften.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan luisteren en praten met de mensen in nood , om hen te helpen het hoofd boven water te houden.

GOED DOEL BEURS 4/3/2012: VZW Angelmansyndroom

 

VZW Angelman Syndroom België is een oudervereniging die pas in het leven werd geroepen door een aantal gezinnen met kinderen met het Angelman syndroom. Hun bedoeling is om gezinnen samen te brengen, ervaringen en informatie met elkaar te delen. Ook willen zij bij artsen en hulpverleners de kennis rond het syndroom vergroten. Doordat dit syndroom slechts gemiddeld 1 op 20000 geboortes voorkomt is het ook bij hen vaak slecht gekend.

Kinderen met Angelman hebben een algemene ontwikkelingsachterstand, ze hebben moeite met coördinatie en evenwicht, spraak komt moeilijk of niet op gang. Velen van hen hebben hebben epilepsie aanvallen en hebben last van slapeloosheid. Ze staan bekend voor hun sociale vaardigheden, hun liefde voor water en hun vrolijk karakter. Met de intensieve therapieën, zoals kinésitherapie en logopedie, de juiste medicatie en heel veel doorzettingsvermogen ontplooien deze kinderen zich tot graag geziene gasten die elk gezelschap opvrolijken door hun aanstekelijke lach. Door hun enorm doorzettingsvermogen overtreffen zij vaak alle verwachtingen bij het ontwikkelen van vaardigheden, ondanks de complexiteit van hun handicap.
De nood aan informatieverstrekking en extra ondersteuning van de gezinnen is groot. De oudervereniging hoopt hier dan ook een grote rol te kunnen spelen. Meer informatie rond het syndroom en de VZW is te vinden op de website www.angelmansyndroom.be.

GOED DOEL BEURS 13/11: GWENDOLINE VERDING

 

Gwendoline Verding, mijn levensverhaal.

Op 7 mei 2001 ben ik, Gwendoline Verding geboren.

Volgens mama en alle dokters in het AZ Vesalius te Tongeren was alles in orde met mij.

Dit was ook zo toen ik een baby was. Ik was toen een alleseter en speelde heel veel.

Mijn kleuteronderwijs heb ik gedaan in BS De Linde te Borgloon, evenals mijn 1ste en 2de leerjaar lager onderwijs. In het 3de leerjaar ben ik dan naar BS De Merlijn in Tongeren gegaan omdat mijn moeder verhuisde.

Kerstmis 2009 gebeurde het plots.

Mijn moeder rende met mij van dokter naar dokter en plots kwamen we in het UZ Leuven terecht. Na diverse onderzoeken kreeg ik in januari 2010 de uitslag: kwaadaardige tumoren in mijn lichaam.

Al snel moest ik worden geopereerd en kreeg ik verschillende behandelingen waaronder een radioactieve jodiumbehandeling die tot op heden nog steeds gebeurt met de hoop op genezing.

Mijn hobby is voetbal. Ik ben aangesloten bij Heers VV waar ik opnieuw gedeeltelijk meetrain. Voor wedstrijden is het nog te vroeg maar ik ga wel altijd supporteren.

Het liefst van al ben ik aan zee met mijn kleinere zus en mijn mama en stiefpapa. Daar spelen en wandelen we uren op het strand en als ik een beetje moe word, is het tijd voor een lekker ijsje of cola.

Ik zit momenteel in het 5de leerjaar en doe mijn best op school. Ik ga zeer graag naar school!

Goed doel van beurs 27 maart.

Eline Knaepen

 

Na mijn bezoek  aan Eline en haar familie ben ik nog meer onder de indruk van alles.

 

 

Het 3 jarige meisje werd zoals iedereen zijn kind gezond geboren na een goede zwangerschap, maar na een tijdje begonnen de ouders zich vragen te stellen ivm het gedrag van het kind alsook de eetgewoonten en de blijvende reflux terwijl het kind toch aankwam.

Maar zoals meerdere mensen meemaken zei de dokter in eerste instantie dat er niets aan de hand was, maar de ouders gingen er verder mee en na (zeer) vele onderzoeken begonnen een een aantal dingen aan het licht te komen, na veel gezeur van de ouders werd er toch een bloedonderzoek gedaan en daar kwam de zeldzame zieke aan het licht.

Het Angelman syndroom heeft niets met de genen te maken maar met de chromosoom,Eline heeft bijvoorbeeld 2x het mama chromosoom en daardoor komt het Angelman syndroom.

Dit houdt in dat Eline verstandelijk niet ouder kan worden dan 3 jaar, ze kan wel een hoge leeftijd halen maar het verstand volgt niet mee in de groei, ook zijn er nog andere moeilijkheden bijvoorbeeld met het stappen,praten en dergelijke.

De ouders worden hier in Vlaanderen in de steek gelaten en staan er grotendeels alleen voor. Daarom is alle steun mooi, niet alleen de financiële maar ook de mentale steun is meer dan welkom, daarom wordt de opbrengst geschonken aan Eline, we hopen hiermee niet alleen Eline te helpen maar ook de ziekte in 'de kijker' te plaatsen en misschien wat beleidsmensen wakker te maken en de ouders wat beter te begeleiden.